Trang chủ > Website > Lasuco Group

Lasuco Group

Minh Khang Agency hân hạnh là đơn vị được Lasuco Group lựa chọn là đối tác truyền thông từ 2018 đến nay, các dự án và các ấn phẩm truyền thông đang được chúng tôi cập nhật.

Client: LASUCO GROUP
Category: Strategy, Design, Website, Ads
Date: 2018 – Nay
Link: https://fb.com/LavinaFood.vn/