Nguyễn Nam

Social Media Director

Tôi Quản lý đội ngũ nhân sự để xử lý các vấn đề “tiêu tiền” hợp lý cho khách hàng. Thúc đẩy thực tiễn tốt nhất trong việc thực thi các chiến lược, chiến dịch quảng cáo.

Tại MKA, tôi nghiên cứu các công nghệ mới và giữ cho công ty luôn đi đầu trong tiếp thị kỹ thuật số. Phối hợp với Strategy hoặc Account để lên kế hoạch truyền thông mang lại hiệu suất cao, kết hợp đa kênh với nhau.

Tôi luôn xây dựng mối quan hệ tin cậy trong nội bộ, với các đối tác đại lý và với khách hàng và đáp ứng một cách thích hợp các nhu cầu của khách hàng.

Cung cấp hỗ trợ, kiến ​​thức và chuyên môn về số liệu cho các thành viên và nhóm khác, cung cấp đào tạo cho nhân viên và cho các bộ phận khác về quy trình quản lý hiệu suất.

Vào nghề từ những năm 2008 và trải qua các vị trí của một Agency tiêu chuẩn giúp tôi có đủ trải nghiệm để thấu hiểu về mong muốn của khách hàng. Cũng như có đủ kinh nghiệm để mang đến thứ mà khách hàng mong muốn đó là hiệu quả.
Hiệu quả cho khách hàng cũng là hiệu quả cho công việc của chính mình đó là phương châm của tôi trong công việc.