Blog > Quy định và Chính sách

Quy định và Chính sách

Hướng dẫn thanh toán

Khi đăng ký và sử dụng dịch vụ tại Minh Khang Agency (mka.com.vn), Quý khách có thể thanh toán theo 1 trong các hình thức… 

Quy định chung

Điều khoản 1: Phạm vi áp dụng 1. Qui định này áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan tới việc sử dụng dịch… 

Chính sách bảo mật thông tin

A. Mục đích và phạm vi thu thập   – Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại mka.com.vn, quý khách có…