Lê Mỹ

Graphic Designer

Tôi là Mỹ, hiện tại đang làm việc tại MKA với vị trí Graphic Design. Cùng với sự đào tạo chuyên sâu về ngành thiết kế trong môi trường chuyên nghiệp và sự nỗ lực không ngừng học hỏi, bắt nhịp những xu hướng thiết kế mới. Tôi luôn tự làm mới bản thân cũng như tư duy sáng tạo, để tạo ra những sản phẩm thiết kế mới có chất lượng cao, phù hợp với doanh nghiệp.

Làm việc tại MKA – Một môi trường Agency chuyên nghiệp, giúp tôi phát huy được khả năng của mình và học tập thêm được nhiều điều giúp hoàn thiện bản thân và các sản phẩm của mình hơn.