Lê Thảo Nguyên

Content Writer

Bắt đầu thử sức bản thân với nhiều vị trí trong ngành Marketing, học hỏi, trải nghiệm và tích lũy thêm cả kinh nghiệm lẫn kiến thức từ công việc. Phấn đấu trở thành Marketing Manager/Brand
Manager chuyên nghiệp.