Portfolio Items > Habeco HTH Brewery Jsc (BIA THANH HOÁ)

Habeco HTH Brewery Jsc (BIA THANH HOÁ)

TVC Đón Tết gắn kết yêu thương cùng Thabrew Silver là một trong những tài sản sáng tạo (creative asset) mà Minh Khang Agency thực hiện cho Bia Thanh Hóa trong Chiến lược truyền thông mạng xã hội (Social Media Strategy). Sản phẩm này được thực hiện bởi ekip sẵn có tại địa phương (cây nhà lá vườn), điều mà Minh luôn ưu tiên cho các hoạt động sáng tạo của MKA.

Bia Thanh Hoá là một khách hàng rất đặc biệt, khiến cho bộ phận sáng tạo của MKA luôn trăn trở, bởi vì là thương hiệu lâu đời và đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của Xứ Thanh. Việc thương hiệu xuất hiện trên Social là bước đi cho tương lai mà lãnh đạo nơi đây đang quan tâm. Các sản phẩm sáng tạo mà MKA triển khai

Category: Strategy, Design, Media, Website
Client: Habeco HTH Brewery Jsc
Agency: MKA
Date: 11/2021