Blog > Marketing > 8 lý do khiến quảng cáo facebook của bạn không được duyệt

8 lý do khiến quảng cáo facebook của bạn không được duyệt

8 lý do khiến quảng cáo facebook của bạn không được duyệt: Việc quản lý quảng cáo facebook được làm chặt chẽ hơn giúp cho hệ thống hoạt động tốt hơn. Tuy nhiên, nó lại khiến cho người dùng khó thao tác hơn. Sau đây là 8 lý do cần làm và tránh để quảng cáo của bạn được duyệt. Minh Khang Agency hỗ trợ quảng cáo facebook tại Thanh Hóa
1 2 3 4 5 6 7
8
Kiểm tra 20% text quảng cáo Facebook:
Nguồn: Facebook Advertisers Community VN.
Chia sẻ mạng xã hội