Blog > Nhận diện thương hiệu Thanh Hóa > Content Marketing và khiêu dâm có điểm gì giống nhau?

Content Marketing và khiêu dâm có điểm gì giống nhau?

Mạn phép được gọi khiêu dâm là một “ngành nghề”

Kết quả hình ảnh cho content là gì

Sẽ thật nực cười nếu như đi so sánh nghề content Marketing với nghề “xôi thịt” nhưng để hiểu đúng bản chất về vấn đề chúng ta nên tìm ra một phương tiện so sánh chân thực nhất để giúp hiểu sáng tỏ về ngành nghề này.

– Điều đầu tiên phải khẳng định, hai ngành nghề này không phải ai muốn làm cũng có thể làm được

– Không quan trọng bằng cấp, chỉ cần bạn chứng minh bạn là người có năng lực bạn sẽ được trả giá xứng đáng

– Đòi hỏi hàm lượng sáng tạo cực CAO, luôn phải tự làm mới mình , luôn phải nghĩ ra những điều khác lạ để phục vụ đối tác của mình cảm thấy không bị nhàm chán

– Thứ tư, content marketing MANG TÍNH KỶ LUẬT hơn cảm hứng. Khi có chiến lược bạn phải nghĩ ra content quảng bá. Càng viết càng tìm ra cảm hứng chứ không  phải cứ có cảm hứng thì mới viết được. Cứ viết rồi sẽ tự khắc có cảm hứng.

Kết quả hình ảnh cho quảng cáo là gì

Cre: Phương Đỗ

Chia sẻ mạng xã hội