Blog > Marketing > Tương lai của mô hình B2B: Kinh doanh thích ứng

Tương lai của mô hình B2B: Kinh doanh thích ứng

Tương lai của mô hình kinh doanh B2B

Đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi nhu cầu của người tiêu dùng và động lực của nhà cung cấp so với những năm trước. Các tổ chức bán hàng được thiết lập lại. Một làn sóng mới về công nghệ và công cụ phân tích dữ liệu được mong đợi sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp B2B. Với điều kiện là bạn phải biết vận hành chúng một cách đủ nhanh.

Thực tế, việc thích nghi với sự thay đổi này là rất khó nhưng không phải là không thể. Khi làm lãnh đạo doanh nghiệp B2B, giải quyết khó khăn chính là bản năng của bạn. Bạn cung cấp năng lượng cho các thành phố. Bạn giúp nền kinh tế phát triển. Bạn có thể kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống. Khó khăn không có nghĩa là không thể.

Những sự kiện xoay quanh đại dịch toàn cầu đã tạo ra một thời kỳ mang tính đổi mới, thách thức những nhà lãnh đạo B2B xuất chúng nhất. Thông qua các cuộc trò chuyện và nghiên cứu độc quyền, chúng tôi đã xác định được phương hướng lãnh đạo mang tính tương lai mang tên “Kinh doanh thích ứng”: Các doanh nghiệp lấy khách hàng làm trung tâm thành công trong việc vượt qua nghịch cảnh bằng cách thích ứng nhanh chóng và tự tin với bối cảnh kinh doanh mới.

Kết quả phân tích của chúng tôi là cẩm nang và những bài học kinh nghiệm mà bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng có thể khai thác để giúp doanh nghiệp của họ ứng phó với những thách thức trong tương lai. Những người không thể thích ứng với thay đổi của thế giới này sẽ bị đào thải. Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ khảo sát những thay đổi và chỉ ra có bao nhiêu nhà lãnh đạo có thể phát triển doanh nghiệp của họ trong tương lai bằng cách:

  • Yêu cầu những quy chuẩn truyền thống về lòng tin được xây dựng bởi quan hệ khách hàng trong tương lai.
  • Phát triển các mạng lưới hệ sinh thái phù hợp với sự tăng trưởng liên tục: từ lộ trình truyền thống đến thị trường, tác động độc đáo tới người tiêu dùng, thương mại điện tử hoặc những “đối tác” lại chính là đối thủ của bạn.
  • Tạo ra sự tương tác và trải nghiệm ý nghĩa cho khách hàng bằng tiêu chuẩn mới của công nghệ thế hệ tiếp theo.
  • Đấu tranh cho sự thay đổi của xã hội thông qua những hành động mang ý nghĩa tích cực tới cộng đồng.

Qua mỗi tác động tới chiến lược kinh doanh, chúng tôi sẽ thảo luận về các hành động mà nhà lãnh đạo có thể thực hiện, bao gồm những tác động mới tới Marketing và sự tham gia của khách hàng trong tương lai khi áp dụng mô hình Kinh doanh thích ứng.

Tham khảo tài liệu chi tiết tại:

Nguồn: Michael Lombadi, The Future Of B2B: The Adaptive Business – Ogilvy.com, 10/03/2022

Chia sẻ mạng xã hội