Phó giám đốc

Phó giám đốc

Leon Phúc Di

Để xứng đáng và bén duyên làm Strategy & Client Director cho MKA, Leon Phúc Di đã sở hữu 15 năm kinh nghiệm ở hai chỗ đứng sở trường là hoạch định chiến lược và dịch vụ khách hàng...

Nguyễn Nam

Tôi Quản lý đội ngũ nhân sự để xử lý các vấn đề “tiêu tiền” hợp lý cho khách hàng. Thúc đẩy thực tiễn tốt nhất trong việc thực thi các chiến lược, chiến dịch quảng cáo.