Phó giám đốc

Phó giám đốc

Leon Phúc Di

Để xứng đáng và bén duyên làm Strategy & Client Director cho MKA, Leon Phúc Di đã sở hữu 15 năm kinh nghiệm ở hai chỗ đứng sở trường là hoạch định chiến lược và dịch vụ khách hàng...

Nguyễn Quỳnh

Quỳnh là Account Manager tại Minh Khang Agency, một chuyên gia trong việc quản lý các tài khoản khách hàng và thúc đẩy chiến dịch tiếp thị.