Blog > thiết kế nhận diện thương hiệu tại thanh hoá > Những Video phát triển bản thân từ chuyên gia hàng đầu thế giới

Những Video phát triển bản thân từ chuyên gia hàng đầu thế giới

Những Video phát triển bản thân được tổng hợp từ chuyên gia hàng đầu thế giới: Jim Rohn, Athony Robbin, Brian Tracy, Zig Ziglar, John C.Maxwell, Steve Jobs, Bill Gates

LINK VIDEO: 

I. HỌC VỀ THÁI ĐỘ VÀ TRIẾT LÝ SỐNG
1. Video đầu tiên phải xem: https://www.youtube.com/watch?v=jX2…
2. Đừng là người đi theo – Jim Rohn: https://www.youtube.com/watch?v=3BD…
3. Tại sao bạn lại đổ lỗi – Jim Rohn: https://www.youtube.com/watch?v=vtx…
4. Thái độ là mùi hương của bạn – https://www.youtube.com/watch?v=-sU…
5. Thái độ của bạn – Zig Ziglar: https://www.youtube.com/watch?v=cRM…
6. Bài phát biểu của Steve Jobs: https://www.youtube.com/watch?v=C1y…
7. Bài phát biểu của Bill Gates: https://www.youtube.com/watch?v=AKf…
8. Sống cuộc đời ngoại hạng Jim Rohn: https://www.youtube.com/watch?v=Ulp…
9. Sức mạnh của tầm nhìn P1: https://www.youtube.com/watch?v=KJc…
10. Sức mạnh của tầm nhìn P2: https://www.youtube.com/watch?v=cd1…
11. Sức mạnh tầm nhỉn P3: https://www.youtube.com/watch?v=kMe…
II. HỌC VỀ KỸ NĂNG VÀ HÀNH VI SỐNG 
1. Tại sao chúng ta làm việc chúng ta làm – Tony Robbins: https://www.youtube.com/watch?v=Cpc…
2. Học cách lên kế hoạch: https://www.youtube.com/watch?v=_mZ…
3. Học kỹ năng bán hàng: 
Video 1: Người bán hàng giỏi nhất thế giới: https://www.youtube.com/watch?v=STu…
Video 2: Kinh doanh bằng tâm lý Brian Tracy: https://www.youtube.com/watch?v=dBT…
Video 3: Kỹ năng chốt sale: https://www.youtube.com/watch?v=n1b…
Video 4: Bán hàng theo cách Jordan Belfort
4. Học kỹ năng làm việc nhóm
17 Nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm – John C.Maxwell
– FULL Playlist 17 nguyên tắc: https://www.youtube.com/watch?v=3fD…
5. Học kỹ năng lãnh đạo
– 5 cấp độ của lãnh đạo John C.Maxwell: https://www.youtube.com/watch?v=aPw…
– FULL VIDEO nhà lãnh đạo cấp độ 5: https://www.youtube.com/watch?v=l0v…
6. Học về sự chữa lành: https://www.youtube.com/watch?v=Uin…
Nguồn: Hoangbatau.com.
Chia sẻ mạng xã hội