Blog > thiết kế Thanh Hóa > 15 mẫu logo đơn giản nổi tiếng

15 mẫu logo đơn giản nổi tiếng

Logo đơn giản luôn tạo ấn tượng rất tốt cho khách hàng. Sau đây là 15 mẫu logo nổi tiếng được thiết kế đơn giản được Minh Khang Agency sưu tầm:

1/ WWF
Thiết kế bởi  Sir Peter Scott, 1961.

WWF logo

2/ Shell
Thiết kế bởi Raymond Loewy, in 1971.

Shell logo

3/ Bayer
Thiết kế bởi Bayer, in 1904.

Bayer logo

4/ Message
Thiết kế bởiSam Dallyn, in 2001.

Message logo

5/ USA Network
Thiết kế bởi Peloton Design, in 2005.

USA Network logo

6/ Innocent
Thiết kế bởi Deepend, in 1999.

Innocent logo

7/ British Golf Museum
Thiết kế bởi Tayburn, in 2004.

British Golf Museum logo

8/ London Underground
Thiết kế bởi Edward Johnston, in 1918.

London Underground logo

9/ Mitsubishi Motors
Thiết kế bởi Yataro Iwasaki, in 1870.

Mitsubishi logo

10/ Shelter
Thiết kế bởi Johnson Banks, in 2003.

Shelter logo

11/ 3M
Thiết kế bởi Siegal & Gale, in 1977.

3M logo

12/ Apple
Thiết kế bởi Regis McKenna Advertising, in 1977.

Apple logo

13/ Penguin
Thiết kế bởi Edward Young, in 1935.

Penguin logo

14/ Families
Thiết kế bởi Herb Lubalin, in 1980.

Families logo

15/ Waterways Trust
Thiết kế bởi Pentagram, in 2000.

Waterways Trust logo

Webup (internet).

Chia sẻ mạng xã hội