Blog > Sưu tầm > Nếu Facebook, Apple và Nike chuyển sang bán bia?

Nếu Facebook, Apple và Nike chuyển sang bán bia?

Printsome – một dịch vụ in T-shirt tại U.K đã cho ra những concept rất thú vị này, họ đã “chế tạo” một loại bia Facebook hoàn toàn mới, với slogan, định vị… và cả hương vị cho nó, họ cũng làm tương tự cho Apple, Nike, Arsenal,.. nữa. Trông thật thú vị. Bạn thích loại bia mới nào?
rgb_creative_social_beer_Printsome-5 nike beer ibeer facebrew arsenal
Sưu tầm RGB
Chia sẻ mạng xã hội