Blog > thanh anh mobile > Quy trình lập kế hoạch Digital Marketting hiệu quả

Quy trình lập kế hoạch Digital Marketting hiệu quả

Quy trình làm Marketing (Chuẩn thế giới đúc kết): R-STP-MM-I-C
Trong đó:
R – Research: Nghiên cứu Vĩ Mô (mô hình nghiên cứu PEST) + Nghiên cứu Vi Mô (Khách hàng, sản phẩm, doanh nghiệp, đối thủ)
STP – Segmentation,Targeting,Positioning: Phân khúc (Chia khách hàng thành các phân khúc khác nhau), Chọn mục tiêu (Chọn một phân khúc khách hàng), Định Vị (Xác định thông điệp, hình ảnh nhất quán mà Doanh nghiệp sẽ xuất hiện trước khách hàng)
MM – Marketing Mix: 4Ps (Product – sản phẩm, Price – giá, Place – phân phối, Promotion – Xúc tiến thương mại)
I – Implement: Thực thi
C- Kiểm soát

Cách lập kế hoạch Digital Marketing trong thực tế
1. Trường hợp 1: Doanh nghiệp có bộ phận Marketing (MKT) tổng quan
Trong trường hợp này, Doanh nghiệp có khối MKT với đầy đủ chức năng: Trade MKT, PR, Brand Manager, Event, Phát triển sản phẩm, Digital…..Không quan trọng là phòng MKT của công ty bạn được cơ cấu chia theo chức năng, địa lý hay sản phẩm. Quan trọng là bạn có một bộ phận MKT tổng quan, trong đó Digital là một phòng trong tổng thể đó.
Khi đó, nếu như bạn nhìn vào Quy Trình Làm Marketing ở trên, bạn sẽ nhận thấy một sự thật rõ ràng, bước 1+2 hoàn toàn do cấp quản lý bộ phận MKT đảm nhiệm. Kể cả ở bước 3, trong tổng thể Marketing Mix 4Ps, Người làm Digital cũng chỉ lo một phần nhỏ trong mục Promotion_Xúc tiến thương mại. Như vậy, chúng ta không thể đặt quá nhiều vai trò cho Người làm Digital. Chúng ta không thể bắt, Người làm Digital làm công việc nghiên cứu thị trường, chọn khách hàng mục tiêu, định vị thương hiệu,….
Trong TH này, nhiệm vụ chính của Người làm Digital sẽ là: “HIỆN THỰC HÓA KẾ HOẠCH MKT BẰNG CÔNG CỤ DIGITAL”. Tức là Người làm Digital sẽ tập trung vào việc lập kế hoạch triển khai. Người làm Digital sẽ nhận 3 thông tin sau từ bộ phận MKT: “Mục tiêu (Ngân sách + KPI) + khách hàng mục tiêu + thông điệp truyền thông”. 3 thông tin trên là kết quả của cả một quá trình nghiên cứu lâu dài, được hiện thực hóa bằng một bản kế hoạch MKT tổng quát, trong đó Người làm Digital góp phần thực hiện bản kế hoạch này.
Tóm lại: Quy trình làm, kế hoạch Digital trong TH này sẽ có 6 bước như sau:
Bước 1: Nhận 3 thông tin từ quản lý bộ phận MKT
Bao gồm “Mục tiêu(Ngân sách + KPI) + khách hàng mục tiêu + thông điệp truyền thông”
Bước 2: Nghiên cứu
Nghiên cứu khách hàng + Nghiên cứu đối thủ trên môi trường Digital
Bước 3: Content Plan
Từ 3 thông tin ở Bước 1, lên kế hoạch các nội dung sẽ triển khai trên Digital (Nội dung gì, hình thức thể hiện ra sao)
Bước 4: Production Plan
Từ Content Plan, làm bản kế hoạch sản xuất các nội dung đó (Định dạng sản xuất, chi phí sản xuất, người chịu trách nhiệm, timeline sản xuất)
Bước 5: Media Plan
Bản kế hoạch phân bổ ngân sách để chạy cho từng loại nội dung, trên từng kênh
Bước 6: Action Plan
Bản chi tiết triển khai cho Media Plan (Liệt kê từng đầu việc, càng chi tiết càng tốt, ai chịu trách nhiệm, Deadline ra sao)

2. Trường hợp 2: Doanh nghiệp không có bộ phận MKT tổng quan
Hiểu đơn giản, đây là loại hình DN phụ thuộc hoàn toàn vào hoạt động Digital. Quản lý PD sẽ có trách nhiệm làm đầy đủ quy trình của một bộ phận MKT. Khi đó, bạn chỉ cần nhìn vào quy trình làm MKT chung, sẽ tự thấy quy trình làm Digital như sau:
Bước 1: Nghiên cứu
Chủ yếu là tập trung Nghiên cứu Vi Mô (Khách hàng, sản phẩm, doanh nghiệp, đối thủ)
Bước 2: Mục tiêu + Định vị
• Xác định mục tiêu của hoạt động Digital (Tăng độ phủ, bán hàng, thu thập data, thu thập KH trải nghiệm, xây dựng cộng đồng,….)
• Xác định khách hàng mục tiêu
• Xác định thông điệp cốt lõi
Bước 3: Đề xuất ý tưởng truyền thông
Tùy thời điểm và mục tiêu, đôi khi chúng ta cần có 1 ý tưởng truyền thông sáng tạo để truyền đi thông điệp cốt lõi. Đôi khi chúng ta chỉ cần dùng banner/bài viết đơn giản để truyền thông điệp.
Ví dụ: Thông điệp cốt lõi là “điện thoại A chống nước”
Ý tưởng truyền thông là: “2 KOls ngã xuống nước, điện thoại của A hỏng nhưng của B không hỏng”
Nhưng đôi khi chúng ta chỉ cần làm banner ghi thông điệp trên, chạy đến khách hàng mục tiêu cũng là một cách
Nên bước này có lúc cần, có lúc không cần, nhưng làm được thì tốt hơn.
Bước 4: Lập Content Plan
Bước 5: Lập Production Plan
Bước 6: Lập Media Plan
Bước 7: Lập Action Plan
Các bước trên thực hiện như trường hợp 1.

Để hiểu rõ thêm về cách lập kế hoạch và thực hiện Digital Marketing một cách hiệu quả, bạn có thể liên hệ thêm với Minh Khang Agency để có kế hoạch thực thi tốt nhất.

MinhKhang Media cam kết mang đến sự hài lòng đến với khách hàng!

Chia sẻ mạng xã hội