Blog > Thủ thuật > Tìm từ đồng nghĩa trong Microsoft Word

Tìm từ đồng nghĩa trong Microsoft Word

Từ đồng nghĩa trong Microsoft Word: Microsoft Word là một chương trình nằm trong bộ Office dùng để soạn thảo văn bản rất phổ biến hiện nay bởi những ưu điểm của nó. Kỳ này, xin giới thiệu với bạn chức năng “Tìm từ đồng nghĩa” của Microsoft Word. Chức năng này rất hữu ích với các bạn thường hay làm việc với các tài liệu văn bản bằng tiếng Anh.

Để sử dụng cộng cụ này thì từ cửa sổ làm việc của Microsoft Word, bạn bấm chọn vào menu Tools > Language > Thesaurus hoặc bấm tổ hợp phím Shift + F7 để mở ra hộp thoại “Thesaurus…”.

Bây giờ, bạn muốn tìm từ đồng nghĩa của từ nào đó thì bạn nhập từ đó vào ô “Replace with Synonym”, nếu từ này có từ đồng nghĩa thì các từ đồng nghĩa sẽ xuất hiện ở khung dưới. Nếu bạn muốn thay thế bằng một từ đồng nghĩa thì bạn bấm chọn từ đồng nghĩa đó rồi bấm vào nút “Replace” để thay thế.

Khi muốn tìm từ đồng nghĩa có trong văn bản mà bạn đang mở thì sau khi nhập từ cần tìm từ đồng nghĩa vào ô “Replace with Synonym”, bạn bấm phím Enter hoặc bấm chọn nút “Look Up”. Nếu tìm thấy đồng nghĩa thì các từ đồng nghĩa này cũng sẽ xuất hiện ở khung dưới.

Chia sẻ mạng xã hội