Blog > Tin tức > Những thay đổi của nền tảng Messenger chính thức có hiệu lực trong tháng 3

Những thay đổi của nền tảng Messenger chính thức có hiệu lực trong tháng 3

Đây là thông tin tóm tắt từ chính sách mới của Facebook. Tổng quan về chính sách nền tảng mới chính thức có hiệu lực kể từ ngày 4 tháng 3 năm 2020

Các doanh nghiệp sẽ có tối đa 24 giờ để trả lời người dùng. Tin nhắn được gửi trong cửa sổ 24 giờ có thể chứa nội dung quảng cáo. Người dùng có tùy chọn chặn hoặc tắt tiếng cuộc trò chuyện với doanh nghiệp bất cứ lúc nào.

Những ví dụ về các hành động của người dùng sẽ bắt đầu mở cửa sổ tin nhắn tiêu chuẩn 24h

– Người dùng gửi tin nhắn đến Trang
– Người dùng nhấp vào nút kêu gọi hành động như Bắt đầu trong cuộc trò chuyện trên Messenger
– Người dùng nhấp vào quảng cáo Click-to- Messenger và sau đó bắt đầu cuộc trò chuyện với Trang
– Người dùng bắt đầu cuộc trò chuyện với Trang thông qua plugin, chẳng hạn như plugin Gửi đến Messenger hoặc plugin Checkbox.
– Người dùng nhấp vào liên kết m.me với tham số ref trên luồng hiện có
– Người dùng viết hoặc bình luận trên một Trang. Xem trả lời riêng
– Người dùng phản ứng với một tin nhắn. Xem Câu trả lời và phản ứng.

Thẻ tin nhắn mới

Vào ngày 29 tháng 8 năm 2019, Facebook đã thông báo các bản cập nhật cho Thẻ tin nhắn trên Nền tảng Messenger. Các thẻ mới được giới thiệu hiện có sẵn. Các thẻ tin nhắn hiện tại sẽ được hỗ trợ cho đến ngày 4 tháng 3 năm 2020.
Thẻ tin nhắn cho phép gửi các cập nhật quan trọng và liên quan đến cá nhân cho người dùng bên ngoài cửa sổ Tin nhắn Tiêu chuẩn 24 giờ trong một số trường hợp nhất định. Để biết chi tiết đầy đủ về các trường hợp được phép sử dụng, hãy xem danh sách Thẻ tin nhắn được hỗ trợ. Việc sử dụng các thẻ bên ngoài các trường hợp được hỗ trợ nhất định có thể dẫn đến các hạn chế về khả năng gửi tin nhắn của bạn.

Tin nhắn đăng ký mới

Vào ngày 29 tháng 8 năm 2019, Facebook đã thông báo rằng (có hiệu lực từ ngày 4 tháng 3 năm 2020) chỉ các Trang được đăng ký qua Trang Tin tức (NPI) mới được phép gửi tin nhắn đăng ký.
Tin nhắn đăng ký cho phép các nhà xuất bản tin tức gửi thông tin cập nhật thường xuyên đến những người đăng ký của họ trong Messenger. Tính năng này chỉ khả dụng cho các trang tin tức đã đăng ký Trang tin tức Facebook (NPI).
Trang đã đăng ký có thể chọn sử dụng tin nhắn đăng ký để gửi tin nhắn bên ngoài cửa sổ nhắn tin tiêu chuẩn 24 giờ trong cài đặt Trang. Các trang đã đăng ký Trang Tin tức không cần phải xin cấp phép đăng ký.
Tin nhắn đăng ký chỉ áp dụng cho nội dung tin tức và không được sử dụng cho nội dung quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn ở các ưu đãi đăng ký, giao dịch, phiếu giảm giá hoặc nội dung được sản xuất bởi hoặc quảng cáo cho bên thứ ba (ví dụ: nội dung có thương hiệu, tiếp thị liên kết).

Tin nhắn được tài trợ

Tin nhắn được tài trợ cho phép doanh nghiệp tái tương tác với những người đã có tương tác với Trang của họ trong Messenger.
Tin nhắn được tài trợ có thể được gửi bên ngoài cửa sổ nhắn tin tiêu chuẩn 24 giờ và có thể bao gồm cả nội dung quảng cáo và không quảng cáo.
Tin nhắn được tài trợ phải tuân theo các cam kết và giới hạn người dùng nhằm bảo vệ trải nghiệm người dùng và đảm bảo khối lượng tin nhắn quảng cáo phù hợp với mong đợi của người dùng.
Tin nhắn được tài trợ được chú thích trong cuộc trò chuyện với từ ‘Được tài trợ’ phía trên tin nhắn. Nội dung tin nhắn được tài trợ phải tuân thủ tất cả các chính sách nền tảng Messenger và chính sách quảng cáo của Facebook.

Thông báo vi phạm chính sách

Bất cứ khi nào Trang bị hạn chế gửi tin nhắn vì lý do Chính sách nền tảng, trang sẽ nhận được giải thích về vi phạm Chính sách trong email được gửi đến Hộp thư hỗ trợ trang cho ứng dụng. Để đặt câu hỏi về thông báo vi phạm chính sách, hãy trả lời email được gửi và một thành viên trong nhóm Chính sách của facebook sẽ trả lời.

Tham khảo: Chính sách Facebook

Cre: Phương Hạ

Chia sẻ mạng xã hội