Founder & CEO

Founder & CEO

Trịnh Minh

Minh là Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành, Giám đốc khách hàng của MKA. Là người đam mê sáng tạo và luôn đảm bảo rằng những ý tưởng mà MKA tạo ra cho các thương hiệu thúc đẩy doanh nghiệp của họ được định giá...