Giám đốc

Giám đốc

Trịnh Minh

Minh là Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành, Giám đốc khách hàng của MKA. Là người đam mê sáng tạo và luôn đảm bảo rằng những ý tưởng mà MKA tạo ra cho các thương hiệu thúc đẩy doanh nghiệp của họ được định giá...