Blog > Notes của Minh râu > Xây dựng “tính cách thương hiệu” để phát triển Doanh nghiệp

Xây dựng “tính cách thương hiệu” để phát triển Doanh nghiệp

Xây dựng “tính cách thương hiệu” để phát triển Doanh nghiệp

Thương hiệu của bạn chưa đủ mạnh thì dễ gặp những phản ứng nóng vội khi mà đối thủ tăng “cạnh tranh”, thậm chí “chơi xấu”. Điều này khiến cho brand của bạn giảm điểm trong mắt khách hàng.
Bạn sẽ nhận được những đánh giá là non trẻ, hay giới hạn có vậy. Đối với SMEs điều này rất dễ gặp, bởi doanh chủ là người trực tiếp xử lý sự việc.
Để khắc phục những điều trên, doanh chủ phải nắm rõ việc xây dựng thương hiệu, hay “tính cách thương hiệu” để vận hành doanh nghiệp phát triển.
Nói về “tính cách” thì cũng như con người, đó là cách bạn phản ứng lại những tác động đến mình…
Khi đi tư vấn cho DN, tôi hay nhận được những câu đặt vấn đề như: anh muốn làm một cái gì đó lớn hơn, thương hiệu phải bùng nổ… Vấn đề ở đây cần phải bắt đầu từ điều nhỏ: xác định từ khoá thương hiệu, đúc kết câu chuyện, uốn nắn tính cách, lựa chọn vị trí và rồi khẳng định vị thế thương hiệu.

Tất cả những việc làm đó 𝐌𝐊𝐀 sẽ giúp cho khách hàng tự tin hơn khi chủ động sở hữu, sử dụng những “từ khoá” khẳng định mình, tự tin trao đi giá trị cho khách hàng và xã hội.
Một “big idea” (ý tưởng lớn) đôi khi là sự tự tin bên trong thương hiệu, bạn đang làm tốt, nhưng cần được sắp xếp, lôi ra, khẳng định. Làm như vậy đã là một bước tiến nhảy vọt.
Bạn đang sở hữu một thương hiệu kiếm ra tiền, thậm chí kiếm ra nhiều. Hãy quan tâm đến việc làm thương hiệu để phát triển lâu dài, và nên tìm chuyên gia để tư vấn việc này.
Hãy nhắn cho tôi nếu bạn cần tư vấn! 🤝

Minh Trịnh MKA
Local Strategist

Chia sẻ mạng xã hội