Blog > Notes của Minh râu > Xuất hiện khái niệm “Bệnh viện Doanh nghiệp” trong thời kỳ VUCA

Xuất hiện khái niệm “Bệnh viện Doanh nghiệp” trong thời kỳ VUCA

Xuất hiện nhiều hơn khái niệm “Bệnh viện Doanh nghiệp” trong thời kỳ VUCA

Có lẽ lúc Doanh nghiệp khó khăn là họ sẽ gặp nhiều bệnh, vậy nên một số chức danh “nhà huấn luyện” “diễn giả” “chuyên gia” sẽ chuyển thành “Bác Sỹ”. Điều này là hợp lý và họ sẽ thực hiện sứ mệnh chung là “chữa lành” cho doanh nghiệp.

Tôi đã vài lần nghe đến khái niệm “VUCA”, thời đại VUCA hay thị trường VUCA từ giữa 2O2O, năm 2021 tôi đã viết bài dành cho Doanh chủ về chủ đề này. Nhắc lại một chút để Doanh chủ thêm vững tin đi chữa bệnh. Tình trạng này có thể kéo dài hết năm 2024.

VUCA là gì? Là tên viết tắt của các từ: biến động (Volatility), bất định (Uncertainty), phức tạp (Complexity) và mơ hồ (Ambiguity).

1. Tầm nhìn – Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ngày nay họ phải xác định: nhiệm vụ, giá trị và chiến lược của công ty. Biết cách từ chối những xao nhãng xung quanh, tránh bị các tác động bên ngoài ảnh hưởng đến việc thực thi sứ mệnh của mình.

2. Hiểu biết – Bên cạnh tầm nhìn, các nhà lãnh đạo cần có hiểu biết sâu sắc về các khả năng và chiến lược của tổ chức, để có thể chiếm ưu thế bằng cách phát huy điểm mạnh và giảm thiểu điểm yếu trong môi trường thay đổi nhanh chóng. Nếu chỉ lắng nghe các thông tin một chiều hoặc các ý kiến đồng thuận thì sẽ mang đến rủi ro lớn. Thay vào đó, lãnh đạo cần tiếp cận nguồn thông tin đa chiều và đầy đủ bằng cách tiếp cận, tương tác trực tiếp với các khách hàng mục tiêu và nhân viên, để đảm bảo rằng có thể bám sát những thay đổi của thị trường, những cửa hàng bán lẻ, nhà máy, hoặc đơn giản là đi dạo xung quanh văn phòng và trò chuyện với mọi người cũng là điều cần thiết.

3. Can đảm (liều) – Hơn bao giờ hết, đây là lúc các nhà lãnh đạo cần sự can đảm để đối diện với những thử thách và đưa ra các quyết định táo bạo đầy rủi ro, thậm chí kết cục thường là thất bại. Thời đại này thuộc về người sẵn sàng phá vỡ giới hạn, chứ không phải những ai nhút nhát.

4. Thích ứng linh hoạt – Nếu hỏi khi nào nhà lãnh đạo cần trau dồi khả năng thích ứng linh hoạt thì câu trả lời chính là ngay bây giờ!
Các kế hoạch dài hạn thường bị lỗi thời ngay lúc chúng được phê duyệt. Do đó, các chiến thuật linh hoạt là điều cần thiết để thích nghi nhanh chóng với thời thế nhưng vẫn bám sát được chiến lược. Đây không phải là lúc để tiếp tục các kỹ thuật tài chính rất phổ biến trong thập kỷ qua. Thay vào đó, các nhà lãnh đạo cần nhiều kế hoạch dự phòng trong khi vẫn giữ các bảng cân đối kế toán vững chắc để đối phó với các sự kiện không lường trước được.

Trong thế giới biến động, nếu các nhà lãnh đạo có thể giữ tập trung vào nhiệm vụ, giá trị và có can đảm để triển khai các chiến lược đầy thử thách dựa trên nền tảng thấu hiểu thế mạnh của tổ chức sẽ là người chiến thắng. Những ai xa rời các giá trị cốt lõi hoặc tự khóa mình vào vùng an toàn và không chịu linh hoạt thích ứng sẽ trở thành những người rời cuộc chơi.

Khái niệm “Bệnh viện Doanh nghiệp” trong thời kỳ VUCA

Khái niệm “Bệnh viện Doanh nghiệp” trong thời kỳ VUCA

Tóm lược lại những chia sẻ tôi đã được trải nghiệm cách để Doanh nghiệp có thể tự “phòng bệnh”:

1. Trong thời kỳ VUCA, lãnh đạo cần linh hoạt và sẵn sàng đối mặt với sự biến động.
2. Kỹ năng quản lý rủi ro và khả năng thích ứng nhanh chóng là yếu tố quan trọng.
3. Xây dựng môi trường linh hoạt để đội ngũ có thể thích nghi với sự không chắc chắn.
4. Lãnh đạo cần hiểu rõ nguyên tắc công bằng và tạo động lực cho đội ngũ.
5. Sự sáng tạo trở thành yếu tố chính để đối phó với tình huống phức tạp và mơ hồ.

Những điều trên Minh đã áp dụng cho các thương hiệu là khách hàng và mình đang quản lý, bước đầu đúng và thích ứng tốt.
Bài viết được Minh rút ra từ kinh nghiệm bản thân cùng với sưu tầm và chọn lọc từ nguồn tin mạng.

Chúc anh chị sức khoẻ, vững niềm tin phát triển. 🤝

Minh Trịnh
Founder MKA

Chia sẻ mạng xã hội