Blog > tuyển dụng nhân sự

tuyển dụng nhân sự

Minh Khang Agency tuyển dụng nhân sự

MINH KHANG AGENCY TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Để nâng cấp chất lượng, phục vụ khách hàng lớn tại địa phương, MINH KHANG AGENCY thông báo tuyển dụng nhân sự tai VP Thanh… 
tuyển dụng nhân sự

Tuyển dụng nhân sự tháng 2/2021

Nhằm mở rộng thị phần, nâng cấp chất lượng phục vụ khách hàng, Minh Khang Agency thông báo tuyển dụng nhân sự các vị trí:…