Trang chủ » Lưu trữ cho Tháng Một 2020

Tháng Một 2020

10 Xu hướng thiết kế website 2020

Trong năm 2020, các doanh nghiệp sẽ hướng đến phong cách thiết kế giao diện website trực quan, rõ ràng. Bằng cách này sẽ mang… 

Di sản cho con

Hơn 1 năm tôi thực hiện xong việc thay đổi nhận diện và đăng ký bảo hộ thương hiệu Minh Khang Agency. Gọi là cũng…